PROGRAMY
PRO školy

PROGRAMY
PRO školy

Workshopy a preventivní programy pro vaše žáky

Workshopy a preventivní programy pro vaše žáky

SPORTOVNÍ WORKSHOPY DO TĚLOCVIKU

Chcete oživit tělocvik, aby nebyl “nůďo” ? Tak si u nás objednejte trenéra do tělocviku. Trenér s dětmi vyzkouší novodobé sportovní pomůcky a kondičně funkční trénink.
Workshopy probíhají jak u ve na studiu, tak je také možnost uspořádat workshop u Vás ve škole.

PREVENTIVNÍ POHYBOVÉ PROGRAMY

Základním a středním školám nabízíme pestrý program seminář preventivního charakteru,  zaměřený na téma fyzického i duševního zdraví. Cílem programu je podporovat zdraví dětí, učit je základním návykům zdravého životního stylu a předcházet tak patologicky negativním jevům současné doby. 

Workshop se skládá z několika rovin, aby co nejvíce oslovil žáky a studenty do hloubky a skládá se vždy s teoretické a praktické části.

Vliv pohybu na vzdělanost dětí

Interaktivní seminář rozsahu 8 vyučovacích hodin je určen zájemcům o vedení kroužků cvičení s předškolními dětmi, pedagogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod.

Nabízí teoretické poznatky, potřebné rady a praktické ukázky práce s touto cílovou skupinou.

THIS FITNESS STUDIO IS Amazing