Zásady ochrany osobních údajů

     Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1.    Udělujete tímto souhlas podnikatel Bc. Zuzana Lisá, se sídlo Radkov 82, 592 53 Strážek, IČ: 10727876  zapsané ve veřejném rejstříku vedeném upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

–          Jméno a příjmení

–          E-mail

–          Telefonní číslo apod.

2.       Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel registrace do systému. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu nebo do odvolání souhlasu atp..

3.       S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje název Radkov 82m 592 53 Strážek.

4.       Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé

a.       IT dodavatelé

b.       Poskytovatelé registračního systému

5.       Dle GDPR máte právo:

–          Vzít souhlas kdykoliv zpět

–          Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

–          Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

–          Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

–          Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování