NOVÉ Meet Fit studio jsem přemístila do krásné Ostravy, především z důvodu osobního přestěhování. Nyní se studio nachází na adrese Teslova 1117, Moravská Ostrava a Přívoz, kde mi prostory umožňují ideální cestu zabývat se komplexně zdravím žen.

Studio Meet Fit změnilo svůj koncept a nově se zaměřuje na individuální a osobní práci s klientkami. Cílem je nejen udržovat ženy ve skvělé fyzické zdatnosti, ale najít propojení pohybu s psychickou kondicí, tím pomoci ženám být úspěšnější a sebevědomější.

Mezi nabízené služby patří fitness osobní koučink, tělesná analýza a výživové poradenství. Filozofie osobního přístupu spojuje odborné poznatky ze studia na Masarykově Univerzitě a dosavadní skoro desetileté praxi fitness trenérky a poradkyně.

Tyto služby na základě konzultace, můžeme společně různě kombinovat, propojovat a tím si tvořit Vaši vlastní jedinečnou cestu k úspěchu.

Díky svým zkušenostem také nabízím preventivní pohybové workshopy pro děti a mládež nebo večerní přednášky pro dospělé týkající se zdraví.

Současně Meet Fit studio bude pořádat besedy, jenž otevřou veřejnou diskusi o tématech komplexní péče o zdraví, která není zaměřena pouze na tělo a jeho části, ale i na ostatní složky toho, co nás tvoří. Tyto debaty je potřeba ve společnosti reflektovat a podporovat jejich sílící tendenci.

Je třeba na člověka nahlížet jako na celistvou bytost a ne oddělovat jeho tělesné problémy od jeho psychické, sociální, či spirituální složky.

Cílem bude pomoci lidem najít cestu ke zdravému životnímu stylu, předávat znalosti a předcházet tak onemocněním díky primární prevenci.

Těším se na nové klientky, tváře a příběhy.

Mgr. Zuzana Lisá

„Náš život je neustálý dialog mysli a těla, kterému je třeba vnímat a naslouchat mu. „

O MĚ

Oblasti zdraví a zdravého životního stylu se věnuji již několik let, přičemž mě vždy moje intuice táhla k myšlenkám celostní medicíny a komplexní péče. Témata jako je psychosomatika, disciplína, poradenství, psychohygiena, práce na sobě samé a neustálý vývoj, mě žene k hlubším pochopením vlastního já vůči sobě i okolnímu světu. S tím se  ruku v ruce pojí  rovnováha a harmonie v životě, ve které se snažím být. Alfou a omegou je pro mě celoživotně získávání nových poznatků, zapojení se do debat nejen s lékaři, fyzioterapeuty, trenéry, ale i osobní zkušenosti s odborníky na výše zmíněná témata.