KURZ PRO DĚTI VE VĚKU 1,5 – 3 ROKY

Tento kurz je zaměřen především na rozvoj hrubé a jemné motoriky. Z širšího hlediska mají motorické dovednosti vliv na vývoji dítěte, např. zrakové a sluchové vnímání, myšlení nebo řeč. Proto je velmi důležité, aby děti měly dostatek smysluplných pohybových aktivit. 

Hrubá i jemná motorika se samozřejmě formuje neustále, aniž by rodiče nad každou aktivitou museli přemýšlet. Vždy jsou nejlepší běžné aktivity, jako vzít dítě na hřiště, kde si musí poradit s průlezkami a navazuje jedny z prvních sociálních vztahů. Avšak pro hlubší rozvoj po všech stránkách osobnosti je skvělá příležitost využít právě našeho kurzu, kde se dítě například i navíc socializuje do kolektivu vrstevníků.

Důležitou součástí našeho kurzu je pravidelnost a řád, které který dětem dodává pocit bezpečí.

 

Jak tedy naše lekce probíhá? 

 • na začátku každé lekce se přivítáme originálním způsobem
 • následuje básnička s pohybem
 • pohybová část je věnována rozvoji hrubé motoriky – využíváme senzomotorický chodník a jiné pomůcky, trampolínky, senzomotorický padák, hry s balonky, atd.
 • v klidové části procvičíme jemnou motoriku – skládání kostek, třídění dle tvarů nebo barev, používáme i mnoho vlastních pomůcek
 • na konci lekce máme rozlučkový rituál

Do lekcí se vždy snažíme vložit i tématiku, která souvisí např. s daným ročním obdobím. Vybíráme takové aktivity které právě zdokonalují jemnou a hrubou motoriku, ale také smyslové vnímání, koordinaci oko-ruka, bilaterální koordinaci nebo prostorové vnímání. Do lekcí zapojujeme také prvky logopedické prevence. Cílem není naučit děti vyvozovat hlásky, to je v kompetenci pouze logopeda. Ale díky vhodným cvičením zdokonalíme dýchání či oromotoriku.

 

Cílem je poskytnout pohybový základ ve formě posilovacích, protahovacích, koordinačních a rovnovážných cvičení, zároveň rozvinout i další klíčové kompetence. Ty můžeme chápat také jako určitou způsobilost. 

V tomto případě jde především o tyto kompetence:

 • kompetence K UČENÍ  

 – přistupovat k učení se novým věcem s iniciativou a aktivním zájmem, díky nabytým zkušenostem posouvat vpřed hranice svých možností

 • kompetence ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

– zdolání překážky (tou pro dítě může být i obyčejná průlezka), vyřešení úkolu (např. správné spojení k sobě patřících předmětů)

 • kompetence KOMUNIKOVAT 

 – komunikace s vrstevníky na své úrovni, vyjádření svých emocí a myšlenek

 • kompetence SOCIÁLNÍ 

 – děti se učí adaptovat v novém prostředí, poznávají nové tváře a vytvářejí si první vazby s vrstevníky

 

Jak můžete své dítě přihlásit?

 1. Vyplníte přiloženou přihlášku, kterou odešlete na info@meet-fit.cz nebo odevzdáte přímo na recepci (zároveň si, prosím, pročtěte Podmínky a pravidla kurzu).
 2. Registrujte se na www.meet-fit.c
 3. Varianta platby kurzu
 • měsíční platba,  platí zvýhodněná cena za lekci, a to 140,-/lekce; kurzovné je vypočteno dle počtu lekcí v měsíci, hradí se předem přímo na recepci
 •  jednorázová lekce, je také nutné vyplnit přihlášku a zaregistrovat se; cena jednorázové lekce je 160,-/lekce a hradí se před začátkem lekce na recepci
 1. V případě nejasností nás kontaktujte na níže uvedených údajích.

 

Martina Kudrnová, DiS. 

provozní 

M info@meet-fit.cz

T  +420 736 417 969

 

VÍCE O PROGRAMU:

PROGRAM-KIDS

 

Dokumenty ke stažení:

Přihláška Meetfiťáček

Podmínky a pravidla Meetfiťáček