Podívejte se na nabídku služeb týkající se dětí, maminek, žáků a studentů

Pro každý věk (od 6 měsíců do 13 let) nabízíme různé věku a schopnostem přizpůsobené služby.

Rozdělení: 

1. Kurzy cvičení pro maminky s dětmi od 6 měsíců do 4 let

2. Kurzy cvičení pro děti (samotné) od 1,5-3 let 

3. Kurzy pro děti od 8 do 12 let 

4. Edukativní workshopy pro školy ZŠ i SŠ

5. Adaptační programy, narozeninové oslavy a prázdninové tábory a soustředění.

V programech plných pohybu, hudby a zábavy se děti mnohému naučí, poznají nové kamarády i upevní svoji sebedůvěru a své dovednosti. Meet Fit je svět zážitkového učení, kde děti baví vyrůstat.

Instagram


Facebook

Nabídka cvičení

** Jakékoliv zdravotní obtíže konzultujte před lekcí s lektorkou

1.SEKCE PRO MAMINKY S DĚTMI 

CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI KLOKÁNCI (od 10 měsíců – 3 roky)

Kurzy pro maminky a jejich kojence či batolata, ve kterých cvičí společně. Využíváme rozličných způsobů pohybu a aktivit, u kterých maminky posilují a zároveň jsou tyto aktivity vhodné ke stimulaci všech smyslů a celkového psychomotorického rozvoje dětí. Velkým pozitivem je prohlubování vztahu mezi matkou a dítětem. Ve cvičebním sále jsou pro děti nachystané hračky a během lekce můžete kdykoliv obstarat Vaše dítě. Cvičení je komplexní. Budeme cvičit, tančit, usmívat se, hrát si, ale hlavně si to budeme užívat společně s našimi nejmenšími.

Těšíme se na Vás!

Probíhá:

Kontakt:
Zuzana Lisá, tel. +421 603 194 588

2. SEKCE PRO DĚTI DO 3 LET

MEETFIŤÁČEK

Kurz pro děti plný pohybu a her, který zábavnou formou rozvíjí jemnou a hrubou motoriku, koordinaci celého těla a v neposlední řadě i smyslové vnímání. Děti mají spoustu energie a právě zde ji mohou využít k získání nových poznatků, zážitků a dovedností. Učí se také postupně samostatnosti a navazují vztahy s kamarády. 

Pohyb je základní potřebou dítěte a je spojen s vývojem tělesným, psychickým
i sociálním, proto se uplatňuje při výchově dítěte ve všech oblastech. Právě pro svou
náležitost k dětskému věku je pohybová aktivita a hry prostředkem velmi přirozeným
a účinným. Dětský rozvoj je bez těchto aktivit a činností nemyslitelný.

Také je nejen prostředkem poznávání, ale i prožívání
a vyjadřování emocí a pocitů. Dítě se vyvíjí celistvě a jednotlivé složky jeho osobnosti
se ve vývoji vzájemně podporují. Pohyb a tělesná socializace jsou tedy velmi důležité pro
vývoj myšlení a kreativity. Pohyb přináší dítěti řadu zkušeností, musí řešit různé
situace, např. jak překonat překážku, jak reagovat na pohyb předmětu atd.

Nejde tedy jen o aktivitu svalového aparátu, ale také o činnost mozku a celé centrální nervové
soustavy (CNS).

Probíhá:

S sebou na lekci: čistá sportovní obuv, pohodlné sportovní oblečení, láhev vody, ručník a dobrou náladu.

Vhodné pro: děti ve věku 1,5 – 3 roky 

3. SEKCE DĚTI OD 8 DO 12 LET

připravujeme 🙂

4. SEKCE EDUKAČNÍ WORKSHOPY

WORKSHOPY PRO DĚTI

Edukačně interaktivní workshop zaměřený na podporu a rozvoj pohybu u dětí a mládeže.

Zaměřujeme se na důležitá témata jako například:

V rámci workshopu s dětmi procházíme i praktickou část, kde využíváme moderních sportovních pomůcek jako například „klokaní boty“ či paličky „pound“, čímž lákáme, motivujeme a inspirujeme děti ke sportu. Děti si velmi rychle zamilují jak klokaní boty, tak i paličky!

S sebou na lekci: pohodlné sportovní oblečení, láhev vody, ručník, vysoké ponožky

Vhodné pro: ZŠ 2. stupeň, SŠ